Skip to content

Акт дозволу на проведення занять в кабінеті хімії

Скачать акт дозволу на проведення занять в кабінеті хімії rtf

Акт-дозвіл на проведення занять в спортивній залі. на проведення занять у кабінеті хімії. Кабінет хімії укомплектований первинними засобами гасіння пожежі та медичною аптечкою. База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення кабінету хімії 4. Інвентарна книга кабінету хімії 9. Завідувач кабінету хімії, вчителі хімії, лаборант пройшли навчання і перевірку знань щодо безпечної організації роботи в кабінеті.

Безпека життєдіяльності під час навчально – виховного процесу передбачає створення безпечних умов при проведенні всіх видів діяльності, що входять до складу навчально – виховного процесу. Зразок Акту-дозволу, який складається щорічно перед початком учбових занять у 3 примірниках, один з яких зберігається у кабінеті. Нижче ви можете завантажити файл у форматі Word з можливістю редагування: Related Posts with thumbnails for blogger.

Акт - дозвіл. На проведення занять в кабінеті (лабораторії) хімії. Ми, нижчепідписані представники: рай (міськ) відділу освіти_.  1. В кабінеті (лабораторії) хімії для учнів організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки та виробничої санітарії. 2. Завідуючий кабінетом, вчителі хімії, лаборанти, учні пройшли навчання та перевірку знань з безпечної організації роботи в цьому кабінеті хімії. четвер, 26 червня р. Акт - дозвіл на проведення занять у кабінеті хімії.

"Затверджено". Директор_.  3. Завідувач кабінету хімії, вчителі хімії, лаборант пройшли навчання і перевірку знань з безпечної організації роботи в кабінеті хімії. 4. кабінет хімії укомплектований первинними засобами гасінння пожежі та медичною аптечкою. 5. Електрообладнання відповідає нормам безпечної експлуатації.

«____»___ ___20____ р. Директор. (ПІБ). Завідуючий кабінету хімії. (ПІБ). Голова ПК. НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ В КАБІНЕТІ (ЛАБОРАТОРІЇ) біології Ми, нижчепідписані представники: рай (міськ) відділу освіти_.

рай(міськ) СЕС _.  склали цей акт в тому, що 1. В кабінеті (лабораторії) біології для учнів організовані робочі місця, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки та виробничої санітарії.

2. Завідуючий кабінетом, вчителі біології, лаборанти, учні пройшли навчання та перевірку знань з безпечної організації роботи в цьому кабінеті біології. Додаток 1 Приклад оформлення акта-дозволу на проведення занять у кабінеті хімії. ЗАТВЕРДЖУЮ Директор (назва ЗНЗ) _ _ (підпис)(ініціали, прізвище) __.____.

АКТ-ДОЗВІЛ на проведення занять у кабінеті хімії. Складено комісією у складі: голова комісії — _, заступник директора з навчально-виховної роботи  4. Завідувач кабінету хімії, вчителі хімії, лаборант пройшли навчання і перевірку знань щодо безпечної організації роботи в кабінеті. 5. Кабінет хімії укомплектований первинними засобами гасіння пожежі та медичною аптечкою.

Голова комісії:(підпис)(прізвище, ініціали). Члени комісії:(підпис)(прізвище, ініціали). Зразок АКТу-дозвілу на проведення занять у кабінеті. Інші методичні матеріали на урок Трудове навчання скачати.

База даних "Законодавство України" містить нормативно-правові документи українського законодавства, термінологію, анотації англійською мовою, переліки первиних актів тощо.

PDF, fb2, fb2, djvu