Skip to content

Акт про знищення документів строк зберігання яких закінчився

Скачать акт про знищення документів строк зберігання яких закінчився rtf

Переліку знищення Про рекомендаційний характер зазначеного Переліку для ФОП говорить про Укрдержархів у листі від р. № / Розглянемо основні правила яких строків документів документів, установлені Переліком № до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

з урахуванням приміток, зазначених у зберігання переліках документів зі строками зберігання. Зверніть увагу: справи включають в Акт, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до 1 січня року, в якому складено Акт. При визначенні строків закінчився документів, їх відборі на постійне або тривале зберігання або для знищення необхідно керуватися Переліком № Крім того, цей нормативно-правовий акт застосовують акт формуванні справ, підготовці різних видів номенклатур справ, розробці схем заявление о выписки из дома документів і відомчих (галузевих) переліків документів із зазначенням строків їх зберігання, а також у роботі комісій з проведення експертизи цінності документів.

Документи, строк зберігання яких закінчився, знищують централізовано в організації, а не в окремому підрозділі. Це спільна робота представників різних підрозділів — служби діловодства, відділу кадрів  Документи, строк зберігання яких закінчився, включають до Акта про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ (далі — Акт).

Форму Акта та порядок його складання, погодження та затвердження встановлено Правилами № Акт складають на усі документи організації (а не окремого структурного підрозділу), строк зберігання яких завершився на день підготовки Акта. Кожному Акту присвоюють унікальний номер. Нумерація Актів за весь час діяльності організації — валова, починаючи з № 1. Діловодство становить повний цикл обробки і руху документів з моменту їх створення (або одержання) до завершення виконання і відправлення.

Після того як документ завершив свій «життєвий цикл», його знищують або передають на архівне зберігання, попередньо встановивши його цінність. У цій статті розглянемо механізм проведення експертизи цінності документів з подальшим переданням на архівне зберігання. Работа по теме: основне. Глава: Терміни зберігання та порядок знищення первинних документів. ВУЗ: ХНАУ. Цей документ встановлює строки зберігання типових документів, у т. ч. бухгалтерських.

Зазначені строки встановлені окремо для двох категорій організацій: тих, у яких утворюються документи НАФ, і тих, у яких такі документи не утворюються.

Проте визначити, чи утворюються документи НАФ на підприємстві, в організації, — можна лише за умови проведення вищезазначеної експертизи (ст. 6 Закону №). Iнформацію про визначені зазначеним Переліком терміни зберігання деяких документів, що утворюються у процесі діяльності підприємств, установ, організацій, наведено у таблиці.

Таблиця. Строки зберігання д. Акт [о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению]. ЛІГА:ЗАКОН Шаблон от Додаток 17 до пункту Інструкції. Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

АКТ _ N _ м. Київ.  Про виділення до знищення документів, що не підлягають зберіганню.  Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком. Примітки. Разом _ справ за _ роки (цифрами і прописом). Описи справ постійного зберігання за ____ роки затверджені, а з особового складу погоджені з ЕПК _ (найменування архівної установи) (протокол від _ N _).

Пропонується затвердити акт про вилучення документів для їх знищення та опис справ постійного зберігання. На цьому робота з упорядкування документів не закінчується, оскільки самостійно підприємство не може затвердити такий акт і на його підставі знищити документи.

Схвалені комісією підприємства акти разом з описом справ постійного зберігання подаються на погодження експертній комісії відповідного архівного відділу (експертно-перевірної комісії).  1. Про схвалення акта про вилучення для знищення документів за – роки, строки зберігання яких закінчилися. 2. Про схвалення опису № 1-ОС справ з особового складу за рік.

1. Слухали. до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. (пункт 1 глави 3 розділу V). Найменування установи.  (назви і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх. _зберігання або типової (примірної) номенклатури справ). вилучені для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду № _.

(назва фонду). №. Господарські операції в агросекторі Знищення документів: як правильно здійснити Читати на vinokurovasvetlana.ru

doc, PDF, rtf, EPUB