Skip to content

У скількох примірниках складається акт ревізії

Скачать у скількох примірниках складається акт ревізії PDF

Акт ревізії фінансово-господарської діяльності і його складається або бланк складання, каси установи, магазину, організації чи підприємства. Кваліфіковано провести ревізію, об'єктивно ревізії принципово обґрунтувати кожний факт, що наведений в акті ревізії, -- важлива і відповідальна частина ревізійної роботи.

Заперечення, зауваження до акта ревізії (за їх наявності) примірниках висновки на них є невід'ємною частиною акта; { Абзац другий пункту 3 із акт, внесеними згідно з Постановою КМ N (п) від }.

Однією із важливих скількох ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Оформлення результатів ревізії. Загальний акт має бути складений закінчення строку проведення ревізії, підписаний керівником ревізійної групи, керівником та головним бухгалтером підприємства, установи, організації, де була проведена ревізія. Здійснити критичний аналіз законодавчих актів які регулюють перевірку розрахунків з підзвітними особами 3.

Акт ревізії складається у трьох примірниках: перший - для органу служби, другий - для об'єкта контролю, третій - для передачі правоохоронним органам у випадках, передбачених цим Порядком та законодавством (для унеможливлення підробки примірники акта візуються посадовою особою служби на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок).

Третій примірник акта ревізії до передачі правоохоронному органу зберігається у матеріалах ревізії. На звернення правоохоронного органу про видачу акта ревізії у разі, коли третій примірник вже надіслано іншому правоохоронном. Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Акт ревізії (перевірки) складається в двох примірниках, один з яких вручається керівнику підприємства, установи, організації, яка перевірялася, другий - залишається в органі Фонду, що проводив ревізію (перевірку).

Мета курсової роботи-розробка науково обґрунтованих рекомендацій та пропозицій щодо систематизації і узагальнення матеріалів ревізій. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: 1. Дослідити економічну сутність ревізійних перевірок та їх матеріалів 2.

Здійснити критичний аналіз законодавчих актів які регулюють перевірку розрахунків з підзвітними особами 3. Визначити завдання, джерела, напрямки, методичні прийоми перевірки розрахунків з підзвітними особами, послідовність контрольних дій ревізора. Посмотреть и скачать «Контроль і ревізія». Акт ревізії: як його складають які документи надати ревізорам як написати пояснення як діяти, коли не згодні з висновками ревізорів.

Работа по теме: Контроль и ревизия. Глава: Тема 5: Оформлення результатів ревізії. ВУЗ: УжНУ. Результати ревізії оформляють актом. Оформлення результатів ревізії – найважливіший етап ревізійної роботи.

PDF, EPUB, PDF, PDF